دکوراسیون مجازی

  • عکس های خود را برای ما ارسال کنید

  • هر عکس کار می کند. گرفته شده توسط خود یا توسط عکاس خود.
  • سبک را توصیف و انتخاب کنید

  • در مورد عکس های خود به ما بگویید و اگر دوست دارید مبلمان را انتخاب کنید.
  • برای تحت تاثیر قرار دادن آماده شوید

  • تیم طراحی ما واقعاً مرحله به مرحله اجرا می گذارد و برای بارگیری تصاویر ویرایش شده خود ، ایمیلی با لینک دریافت خواهید کرد. اگر شما هر گونه اصلاح ، به ما اطلاع دهید!